Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-29

Direktreklam via SMS (Ljusdal 27)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den lokala köpmannaföreningen vill på ett enkelt sätt kunna distribuera direktreklam i form av SMS till alla sina kunder, för att på så sätt påminna och skapa uppmärksamhet kring t.ex. något arrangemang eller om någon spännande nyhet. Direktreklamen kan gälla för alla köpmän, eller bara för en enskild handlare eller några tillsammans.

I uppdraget ingår att designa en databasstruktur, där varje enskild handlare kan administrera de egna kunderna och deras mobiltelefonnummer. Ni ska utgå ifrån att varje handlare ska kunna göra det själv - var och en på sin kant, t.ex. via Internet, men mot en och samma gemensamma databas. Ni ska utreda och föreslå lämplig struktur och lösning för detta ska arrangeras tekniskt och pratiskt.
Databasen ska sedan byggas med tanke på att varje enskild handlare ska kunna hantera sitt register, men också med tanke på att data som förs till en SMS gateway ska kunna genereras ur databasen, dels handlare för handlare, eller av några handlare tillsammans eller alla handlare gemensamt. Rättigheter för att göra sådana extrakt ur databasen på olika nivåer av utskick ska vara strikt reglerat. Eventuella dubbletter ska tas bort ur de, så att varje unik kund i slutänden bara får ett direktreklam-SMS.
Administrativa interface mot databasen ska sedan utvecklas, så att varje handlare ska kunna administrera sina kund-data via sin Internet-anslutning. DR-utskicken ska kunna administreras på samma sätt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.