Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Sondmätningar i ett tokamakplasma

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett avanceratsondsystem har konstruerats vid TEXTOR tokamaken i Tyskland där man bedriver forskning med ett fusionsplasma. För att studera partikelflöden mellan plasmat och inneslutande väggen kan man använda s.k. fast-reciprocating probes, som snabbt går in i plasmakanten, låter en sond bli exponerad, som sedan tas om hand för post-mortem analys. Vi är i slutet av att fullborda detta projekt, avslutningenlämpas sig utmäkt för ett exjobb. Gången i arbetet blir a)introduktion, teoretiskt, till uppgiften samt litteraturstudier, samt b)arbete på plats i Tyskland vid Forschungszentrum i Juelich. Komtakta Birger Emmoth vid Electrum i Kista

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.