Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-11

ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lindhult i Töreboda kommun har varit bebyggd i flera hundra år. Man har odlat grödor, haft djurhållning och skogsbruk. Men de senaste decennierna har skogen tagit över och nu växer det företrädesvis barrskog. Fastigheten på ca 34 hektar mark används nu till att bedriva friskvård och rehabilitering - http://www.lindhult.nu.

Vi vill nu återställa gamla betesmarker bland annat för att gynna omvandling av skogen från gran till ädellövskog.

Vi behöver förslag på hur vi skall gå till väga för att återskapa betesmarker, med hänsyn tagen till befintliga verksamheter.

Vi behöver också veta hur man fortsätter sköta både marken och djuren efter att man har skapat betesmark.
¿ Vilka djur är lämpliga?
¿ Hur många djur bör man ha?
¿ Hur man anskaffar djuren? Bidrag?
¿ Kostnadsberäkning  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.