Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-29

NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De flesta algoritmer och analysverktyg som finns för analysering av gen- och proteinsekvenser har utvecklats för att användas för analys av en begränsad mängd sekvenser. Sekvensbestäming av det mänskliga genomet tillsammans med ett antal andra genom, exempelvis mus och benfiskar, samt sekvensbestämning av vissa gener hos många individer (sk polymorfi), har gjort att antalet tillgängliga sekvenser har ökat exponentiellt. Behovet för bättre verktyg och bättre effektivare hantering av sekvensinformationen har ökat kraftigt. Stora delar av sekvenserna har inte ännu blivit detaljanalyserade p.g.a. brist av storskaliga effektiva metoder. Projekten handlar identifiera nya sekvenser i human och mus databaserna som kodar för proteiner och predicera deras funktioner. Det finns flera inriktningar för olika examensjobb inom projektet. Dels handlar det utveckling av nya algoritmer och sökverktyg som identifiera likheter och släktskap av sekvenserna. Dels handlar det om att matcha hela genom databaser mot varandra. Det finns stora möjligheter för individuell anpassning, med tanke på bakgrund och intresse. Vi uppmuntrar egen utveckling av projekten så länge idéerna kan leda till resultat med högt allmänt intresse och vetenskaplig impakt. Vi har arbetat ny ett tag med liknande projekt och det har gått mycket bra där de flesta exjobbarna har blivit eller blir medförfattare på vetenskapliga publikationer. Medförfattarskap är generellt mycket meriterande oberoende av fortsatt karriärinriktning. Vi är en av dem mest produktiva forskargrupperna vid medicinska fakulteten i Uppsala. Vi har flera nyliga publikationer inom bioinformatik och biocomputing som har väkt stor internationell uppmärksamhet. Datavetenskaplig utbildning i någon form är en förutsättning men biologisk utbildning är inget krav. De flesta exjobbarna som arbetar med linkande projekt har ingen biologisk utbildning. Vi ger gärna referenser till våra tidigare examensarbetare och uppmuntrar er att ta kontakt med dem. Helgi Schiöth, docent, Institutionen för Neurovetenskap, farmakologi, BMC, korridor B3, plan 2, tel 4714160. E-mail. [email protected] Övriga handledare: Tobias Hill, Robert Fredriksson, Malin Lagerström, och Pär Höglund.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.