Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-02

Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
PLC (Elnätskommunikation) - pilotprojekt, som delvis finansieras av EU-strukturfond, har projektperiod på 14 månader från 4 augusti 2003 till 4 oktober 2004. Slutredovisningen till Mål 2 Södras förvaltningsmyndighet skall omfatta utvärdering av resultatet så väl tekniskt som ekonomiskt och i mån av möjlighet ur samhällsperspektivet. Närmare information om projektet finnes på http:\\www.mal2sodra.lst.se.

Utvärderingsrapporten kommer också att påverka framtida affärs-/investeringsplaner av Västerviks stadsnät. Den tekniska utvärderingen har påbörjats men för att få en komplett utvärdering till slutredovisningen vill vi även ha en utvärdering inom ekonomi/kundupplevelse.

Beskrivning: att gentemot de ca 60 kunder som valt PLC undersöka deras upplevelser. Ex på frågor
- varför valde de PLC
- för- resp nackdelar jämfört med alternativ teknik
- är de intresserade av att betala efter denna första gratistid
Tillsammans lägger vi upp arbetet, formulerar enkät och ser vilka områden som ska vara med.

Utvärderingen behöver påbörjas snarast möjligt och färdig rapport ska vara klar senast 2004-08-31.

Svar mottages endast via e-mail till: [email protected]
Vi ser gärna sökande från Linköpings universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.