Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-29

¿Försvunnen¿ processolja (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete hos Nomeko AB

Nomeko är ett modernt verkstadsföretag i Molkom, ca 3 mil utanför Karlstad. Vi är idag drygt 60 anställda som i huvudsak tillverkar stålkomponenter till maskinbyggare inom olika branscher. Vi använder oss av NC-styrda maskiner inom gasskärning, skärande bearbetning och svetsning i vår produktion.

Vi är kvalitetscertifierat sedan 1995 och idag certifierat enligt ISO 9001:2000. Under 2002 certifierade vi vårt miljöarbete enligt ISO 14001.

¿Försvunnen¿ processolja

Lösningar måste sökas för att minska förbrukningen av processoljor, främst skärvätske-koncentrat. Behovet att minska skärvätskeförbrukningen är bl.a. krav från vår tillsynsmyndighet och ett mål inom arbetet med vårt miljöledningssystem.

Problembeskrivning
De bearbetningsmaskiner vi har är svarvar och fräsar (flerop.). Varje maskin har sin egen tank med skärvätska där påfyllning sker manuellt. Skärvätskan som från början är ett koncentrat, baserat på mineraloljor, blandas med vatten till en ca 5 % -lösning. Skärvätskan fungerar som kyl- och smörjvätska vid skärande bearbetning av framförallt kolstål.

Skärvätskan följer delvis med spånet och produkterna ut ur maskinerna, men de mängder som sedan samlas upp ur spånlådor etc. är långt ifrån den mängd vi kontinuerligt måste fylla på. Man kan också tänka sig att en del vätska dunstar då det påförs med högt tryck och upphettas vid bearbetningen i maskinerna. Kanske försvinner även en del via de utsug som finns kopplat till flesta maskiner. Utsuget passerar en reningsanläggning och den uppvärmda & renade luften återvinns därefter tillbaka till produktionslokalen. Men skulle så stora mängder vätska (oljeförorenad) som det gäller här komma med i utluften borde de filter som finns sättas igen.

Problemet är att vi idag inte vet var den stora mängden ¿försvunnen¿ skärvätska tar vägen !


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.