Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker en person som vill göra sitt examensarbete i matematik/matematisk statistik eller liknande tillsammans med toxikologer och riskbedömare. Du kan även vara toxikolog/biolog med goda matematiska kunskaper. I vår grupp finns idag både toxikologer och en civilingenjör. Det aktuella projektet gäller utveckling och användning av den s.k. Benchmarkdos-metoden för användning vid kvantitativ riskbedömning. Benchmarkdos-metoden innebär kort att man anpassar matematiska modeller till försöksdjursdata från litteraturen. Den modell som passar bäst används sedan för att ta fram den dos som kan användas för att fastställa acceptabelt dagligt intag hos människa för olika ämnen. Olika toxikologiska och statistiska överväganden behöver göras för att kunna ta fram benchmark dosen, och olika frågeställningar blir aktuella beroende på vilken effekt man studerar. Du bör vara intresserad av miljöfrågor och inverkan på människors hälsa av kemikalier i vår miljö. Möjligheter finns att fortsätta som doktorand

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.