Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-30

Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet går ut på att studera befintliga 10/100BASE kretsarna på marknaden och att välja den bäst lämpade kretsen i samråd med handledaren. Därefter ska kretsen utvärderas med hjälp av en prototyp.

I examensarbetet ingår digital konstruktion, programerbar logik, kretskort-layout samt test och verifiering.
Kontaktpersonen, tillika handledare, önskar två stycken studenter - helst från Göteborgsområdet.

UniWire MNS AB är ett nystartat företag som utvecklar och marknadsför innovativa utrustningar för digitala multimedia nätverk. Vi ingår i Föreningen Framtidens Företag och sitter för närvarande på Vera Sandbergs Allé 8 i Göteborg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.