Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-04

Statistisk simulering med Simics

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech utvecklar simuleringsplattformen Simics som används vid
utveckling av avancerade datorbaserade system, från serverdatorer
till datakomutrustning. Bland våra kunder finns bland andra
Sun Microsystems, Ericsson, Intel och AMD, samt ledande universitet i
Sverige och USA. För en närmare beskrivning av Simics, se
http://www.virtutech.com/simics/simics.html

Om exjobbet:

Statistisk simulering med Simics

För att snabba upp stora simuleringsjobb har forskargrupper i Europa och USA tagit fram metoder för att simulera endast delar av workloads, med bibehållen statistisk signifikans hos resultaten. Detta x-jobb ska undersöka sådana metoder och se hur de och deras understödjande verktyg kan appliceras på Simics.

För mer information om våra exjobb, se:
http://www.virtutech.com/thesis/thesis.html

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.