Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-05

Exjobb inom kommunalt värmeverk (fp)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Värmeverket i Köping levererar värme till ca 96% av lägenheterna i Köpings tätort. Värmeproduktionen sker i Norsaverket som är en kombinerad anläggning för avfallsdestruktion och värmeproduktion. En stor del av värmebehovet erhålls som spillvärme från Hydro-Agri. Värme kan också produceras i oljepannor. För utjämning av belastningen finns en ackumulator för hetvatten som rymmer 14.000 m3. Värmen distribueras till Köpingsborna genom fjärrvärmenätet som har en längd av totalt 45 km och en volym av 2.700 m3. Ledningsnätet i Kolsva har en längd på 4 km. Läs mer på Tekniska Kontorets hemsida. (www.koping.se/tk/)


Exjobb:
Alla förslag på tänkbara exjobb som är passande i förhållande till värmeverkets verksamhet beaktas. Du är välkommen att höra av dig till kontaktpersonen hos uppdragsgivaren för att diskutera ett eventuellt exjobb.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.