Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-18

Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nätverk där de flesta telefonikundtjänsterna i Kalmar ingår. Du har tillgång till alla eller flera olika företag för dina studier.

Den interna grundutbildningen inom kundtjänstsektorn är oftast gedigen. Därtill kommer ofta produktutbildningar, informationer, nya arbetssätt och system. Det är en hög förändringstakt och mycket information som ska ges till ett stort antal anställda, ofta dessutom spridd på flera olika orter i landet. Vilka vägar till lärande finns, fungerar vissa sätt bättre än andra i den här typen av miljö? Syftet är att undersöka vilka vägar som leder till bäst kunskapsinhämtande i kundtjänstorganisationer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.