Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-21

Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nätverk där de flesta telefonikundtjänsterna i Kalmar ingår. Du har tillgång till alla eller flera olika företag för dina studier.

Call- och contactcenterbranschen är en relativt ny bransch, där det förekommer en mängd olika typer av arbetsuppgifter. Hur skulle en branschcertifiering för denna bransch kunna se ut? Vilka parametrar skulle man mäta för att kunna värdesätta olika jobb och arbetsplatser?Hur skulle den poängskalan kunna se ut? Förhoppningen är - att kunna visa skillnaden mellan den goda arbetsplatsen och den mindre goda - att kunna hitta jämförelsegrunder i olika arbetsuppgifter för att öka möjligheten till rättvisa löner-att visa på karriärmöjligheter för de anställda i branschen. Syftet är att undersöka möjligheten att få en värdeskala för olika arbetsuppgifter inom kundtjänstsektorn, för att på så sätt hitta jämförelse-möjligheter mellan olika kundtjänstarbetsplatser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.