Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-09

IT-Strategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arkivator Falköping är ett högteknologiskt verkstadsföretag med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål.

I dagsläget har vi behov av en IT-strategi.

Steg ett är en nulägesanalys, var befinner vi oss idag?
Önskemål är att detta skall vara genomfört senast årsskiftet.

Steg två är ett framtidsmål, var befinner vi oss om 2-3 år,
Vad skall ingå i strategin, hur skall den utformas m m
Genomfört senast sommaren 2004.

Exempel på områden:
- Hur ser vår arbetsplats ut, flexibelt, jobba mer hemifrån?
- Är trådlös kommunikation standard, streckkodsläsare?
- Vilken plattform ska gälla, mer Internetbaserat?
- Är Citrix framtiden?
- Eget intranet, köra på koncernens?
- Saknas kompetens att genomföra strategin?
- Vilka programvaror skall vi ha?
- Standardiserad arbetsstation anpassade till funktionen?
- Har vi rätt MPS system?
- Utnyttja koncernens kompetens, utrustning osv
- Elektronisk signatur

http://www.arkivator.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.