Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Jakt för en aktiv landsbygd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad kan jakt bidra med för att utveckla landsbygden?

Jakt är en outnyttjad resurs på landsbygden. Genom jakt kan sysselsättningen öka och pengar dras till bygden.
Gästerjägare från såväl Sverige som utomlands kommer till orten och produkter kan tillverkas av viltet som skjuts.

I ett pågående EU-projekt, Jakt för en aktiv landsbygd, arbetar man med dessa frågor och mycket finns dokumenterat. Det har bland annat startas en jaktförmedling där det finns mycket material.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.