Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-01

Behovsanalys/Marknadsundersökning i Lima

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivaren söker hjälp med utförandet av en behovsanalys/marknadsundersökning bland företag i Lima. Den bakomliggande tanken är att bygden ska trycka en annonskatalog för tillverkande företag som vänder sig direkt till slutkund. Idégivaren till detta är en av företagarna i Lima som också ser att undersökningen ska utmynna i en tryckt annonskatalog.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.