Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-16

Utvärdering av projektet Se till din styrelse

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ALMI Dalarna har sedan 1996 bedrivit verksamhet inom området Styrelsefrågor. ALMI arbetar för att fler företag skall påbörja sitt strategiska arbete i form av styrelsearbete. Detta sker och har skett genom genomförande av styrelseutbildningar och mäklingar av externa styrelseledamöter.

Verksamheten har tidigare finansierats genom EU-medel och är nu en del av vår ordinarie verksamhet. Under åren 1996 till 2000 bedrev vi projektet Se till din styrelse. Detta projekt har tidigare utvärderats. Men då skedde utvärderingen kort efter att företagen varit i kontakt med projektet. Då utveckling av den strategiska processen tar tid, har det inte varit riktigt meningsfullt att kontakta företagen kort efter kontakt har tagits.

Nu har det gått några år och vi vill därför utvärdera arbetet som skett i företagen.

ALMI Dalarna är ett företag som idag bedriver verksamhet inom området företagsutveckling. Vi är specialister på finansiering och affärsutveckling. Se gärna vår hemsida: http://dalarna.almi.se

Vi söker några studenter som kan genomföra en utvärdering av vår tidigare verksamhet inom området styrelsefrågor. Ekonomstudenter med inriktning organisation och ledarskap vore önskvärt.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.