Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-01

Modell för optimal investering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att utveckla en matematisk modell för optimal investering av elnät (modellen ska vara generell men tillämpas på elnätsbolag). Då modellen är tänkt att spänna över flera tidsperioder kommer sannolikt dynamisk programmering att bli aktuellt varför kunskap och intresse av det är viktigt. Andra metoder kan vara aktuella då en del av arbetet består i att bestämma lämpligaste metod. Arbetet kan påbörjas omgående.

Studenten/-erna som utför detta arbete bör ha åtminstone lite kunskap men framförallt ett stort intresse av företagsekonomi och då framförallt investering. (Avskrivning och kalkylränta är begrepp som inte heller skall vara helt främmande).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.