Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-28

U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
U5 ¿ projektet i sammanfattning

Projektet ¿Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling - U5¿ har beviljats medel från en Wallenbergsstiftelse. ¿U5-projektet¿ rör nämligen frågor av stor betydelse för Sveriges framtida välstånd. Det handlar om att tydliggöra framgångsfaktorerna. Projektet skall kartlägga ¿ i fem olika regioner ¿ bland annat de kulturella, könsmässiga, utbildningsmässiga och infrastrukturella förutsättningarnas betydelse för hur faktorer som gynnar framgång uppstår och utvecklas. Målet är att finna optimala modeller och förebilder för att långsiktigt uppmuntra, utbilda, understödja och utveckla många fler unga uppfinnare ¿ och företagare ¿ för uthållig utveckling.

Projektet kommer att kartlägga och jämföra förhållandena i följande fem regioner:

- Norrland
- Mälardalen
- Västra Sverige
- Småland
- Öresundsregionen

Inom varje region utväljs, i samarbete med SUFs lokala medlemsföreningar, en handfull orter. På varje ort inhämtas sedan grundläggande underlag och genomförs intervjuer med bland andra:

· Ungdomar, pojkar och flickor, inom ett brett åldersspann och med viss extra tonvikt på invandrarungdomar
· Uppfinnare, kvinnor och män i alla åldrar på respektive ort, såväl medlemmar som icke medlemmar i lokala medlemsföreningar
· Företrädare för utbildningsväsendet
· Företagare och andra näringslivsföreträdare
· Personal på näringslivskontor och motsvarande på berörda orter

En rapport skrivs för varje region. Ett nationellt symposium arrangeras sedan ¿ under 2004 ¿ till vilket inbjuds företrädare för departement, myndigheter, utbildningsväsendet, uppfinnareföreningarna och näringslivet samt ¿ naturligtvis ¿ ett stort antal ungdomar från alla delar av landet. De fem regionala rapporterna tjänar som underlag för symposiet.

Efter en förmodligen mycket spännande och konstruktiv diskussion på det nationella symposiet skrivs en slutrapport, som torde ge ett värdefullt bidrag till våra kunskaper och följande:

· Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?
· Enligt vilken eller vilka modeller kan dessa framgångsfaktorer bäst understödjas, utvecklas och utnyttjas
· Hur kan vi därmed bidra till den framtida välståndsutvecklingen i Sverige genom att främja, utbilda och utveckla många fler unga uppfinnare för uthållig utveckling

Detaljplanläggningen för projektet inleds nu, och efter sommaren skall projektet börja rulla för fullt. Vi ser fram emot din medverkan i projektet.

¤¤¤¤¤  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.