Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Bindomatic's affärsidé är att utveckla, producera (i egen eller annans regi), marknadsföra, installera och ge service på produkter, som är avsedda för att ge kundernas skriftliga information ett professionellt intryck. Bindomatic's produkter stärker härigenom kundernas konkurrenskraft.

Produkterna består av bindningsmaskiner och tillhörande mappar av termotyp, samt vissa tillbehör.

Bindomatic säljer sina produkter till slutanvändare, distributörer och OEM-kunder.

I bindningsmaskinerna används idag traditionell teknik för uppvärmning, dvs resistiva värmeelement. Bindomatic vill undersöka möjligheten att utnyttja moderna teknik för att minimera uppvärmningstiden och om möjligt sänka kostnaden.


MÅL
Att studera och testa alternativa uppvärmningsmetoder för värmeplattor i bindningsmaskiner.


AKTIVITETER
Examensarbetet läggs förslagsvis upp i två steg.

Steg 1

Studie av uppvärmningsmetoder som kan vara aktuella, ex.vis etsade resistiva element, halogen lampor, induktiv uppvärmning, etc. Studien studerar kostnader och tekniska specifikationer för respektive metod samt lämplig kontrollalgoritm för att styra temperaturen.

Steg 2

De alternativ som ser mest intressanta ut väljs ut för att genomföra praktiska experiment och fastställa rimligheten att använda i Bindomatics produkter.


KONTAKTA!
Göran Tolf, Bindomatic AB
08 - 709 58 39  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.