Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-03

Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utförs vid YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm,
Material- och Färgsektionen.

Att emulgera olja i vatten sker i en rad olika tillämpningar som t ex livsmedel, läkemedel, kosmetika och färg. Målet är att få en så stabil produktion av emulsioner som möjligt och därmed minimera produktionsförluster vid tillverkning av emulsioner. Man har utvecklat en elegant metod för att battre kunna hantera råoljeemulsioner i ett laboratorium i Venezuela. Där har de kunnat koppla ihop ett antal viktiga parametrar för att kontrollera och optimera tillverkningen av stabila råoljeemulsioner. (Emulsionen består av olja, vatten och tensid. Tensidens roll är att stabilisera oljan i vattenfasen.) Den kunskapen används industriellt I Venezuela idag.

Varför är vi intresserade av den här metoden? Alkydfärger används främst för att skydda träytor och om man vill ha en färg med högt glanstal. Man försöker av miljöskäl gå over till färg som är vattenburen och då måste alkydoljan emulgeras i vattnet. Man har lärt sig att emulgera alkydolja i vatten genom ¿trial-and-error¿. Om någon produktionsbetingelse ändras en aning kan det innebära att produktionen helt plötsligt inte fungerar. Med ¿trial-and-error¿ kan det ta tid att hitta felet. Däremot om man har en systematisk metod för att kunna hitta felet eller helt enkelt förutse och därmed undvika det skulle givetvis vara mycket bättre. I det här examensarbetet skulle vi vilja undersöka om metoden som har visat sig fungera så väl på råoljeemulsioner också fungerar för alkydoljeemulsioner. Om så är fallet kan vi hjälpa företag med att förbättra produktionen ¿ dels av råvaran till färg och även i färgformuleringar där man tillsätter pigment och diverse olika additiv.

Hur gör man? Rent praktiskt blandar man ihop olja, vatten och tensid i ett provrör. Det får stå en tid och genom att mäta konduktiviteten i provröret kan man bestämma om man har en kontinuerlig vatten- eller oljefas. Genom att variera en lämplig parameter som t ex salthalt i vattenfasen kan man se gränsen för olja i vatten respektive vatten i olja. Experimentellt är det mycket enkelt att utföra. Svårigheten är att förutse hur olika parametrar som salthalt i vattenfas, oljefasens egenskaper, tensidens struktur och temperatur påverkar egenskaperna. Om man kan väga dessa parametrar mor varandra på ett sätt som likar det man kan göra med råoljeemulsioner är mycket vunnet då det gäller att hantera alkydoljeemulsioner.

Vi söker dig som utbildar dig inom kemi, kemiteknik, fysik eller materialteknik, gärna med inriktning mot polymerområdet.

Kontaktperson:
Dr Anders Larsson, YKI
[email protected] / Tel. 08-790 97 23

YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett internationellt ledande kunskapsföretag med syfte att stärka sina kunders konkurrenskraft med hjälp av spjutspetskunskap inom tillämpad ytkemi. YKIs kunder omfattar ledande företag inom bioteknik, läkemedel, livsmedel, massa och papper, industrikemikalier, konsumentprodukter, polymerer och färger. Vi är ett 90-tal anställda och finns i Stockholm nära KTH. Läs mer om YKI på vår webbplats: www.surfchem.kth.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.