Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NAVET - Utveckling av kunskapscentra i Sala och Heby för vuxnas lärande.Projektets syfte är att bidra till ökad kompetensförsörjning och höjd kvalitet i utbildningsinsatser för vuxna. Projektet medför en ökad samverkan mellan näringslivet och utbildningsinstitutioner inom området nyutveckling av utbildningar och pedagogik samt tillgänglighet till utbildning lokalt.

Projektets mål är att utveckla strukturen för vuxnas lärande i Sala och Heby kommun. Samarbete i projektet kommer att ske mellan utbildnings-anordnare, näringslivet och dess organisationer, arbetsförmedlingen och högskolan. Tillgänglighet till utbildning, vägledning och information skall öka, både tids-mässigt och rumsligt. Attitydfrämjande åtgärder och rekryterings-aktiviteter skall genomföras för att få nya grupper av vuxna, både i arbete och utan arbete, att anta utmaningen av ett livslångt lärande. Ett resultat av projektet är att övergången till högre utbildning ökar, liksom utbildning på andra nivåer för vuxna.

För att skapa ett bra beslutsunderlag för vidare arbete i projektet vill vi gärna göra en marknadsundersökning, dels för att kartlägga utbildningsstatus och dels få reda på önskemål om utbildningar och kurser samt frågor som har att göra med tid och rum för studier.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.