Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-30

Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid det hypersoniska fartområdet uppstår det en kraftig aerodynamisk uppvärmning på robot, p.g.a. friktion samt kompression mellan luft och robotens strukturytor, och särskilt med avseende på robotens främre del. Konstruktionsprincipen för att kunna bemästra dessa höga temperaturer har oftast varit att utnyttja speciella material och ytbeläggningar. Genom att utnyttja strömningsteknik med kombination av konstruktionsmetodik kan troligtvis en eller flera optimala noskonutformningar skapas där temperaturen är lägre, jämfört med konventionella utformningar.

UPPGIFT:
Syftet med examensarbetet är att utreda olika utformningar av noskoner på robotar i hypersoniska farter. Styrande vid detta skall vara optimering avseende luftmotstånd kontra aerodynamisk uppvärmning.

Arbetet kan tänkas delas in enligt följande:
· Litteraturstudier 30%
· Beräkning av aerodynamisk uppvärmning med hjälp av CFD (Fluent)
· Rapportskrivning 20%
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.