Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-09

Marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KAIY-System är ett företag som innehar patenträtten för en fogningsmetod benämnd KASY-metoden. KASY är en ny patenterad fogningsmetod med sin funktion integrerad i strängsprutade aluminiumprofiler i syfte att foga aluminium, stål, plast, trä m m. KASY kan med fördel ersätta svets- och skruvförband och metoden har till syfte att finna ett bättre och mer optimalt alternativ till svets- och skruvförband.

Företaget behöver nu göra en marknadsundersökning för att hitta den selekterade delen av marknaden som realistiskt har fogningsbehov och där KASY-metoden skulle kunna vara ett alternativ.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.