Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-16

Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Svensk stålindustri utvecklar nya rostfria stålsorter med unika egenskaper. Rostfria stål kan vara ferritiska, austenitiska eller duplexa beroende på legeringselementen och deras respektive mängder. Ett verktyg som används i utvecklingsarbetet är termodynamiska beräkningar tillsammans med olika typer av experimentella metoder. I förberedande undersökningar har det visat sig att systemet Fe-Cr-Al-Ni kräver en djupare granskning.

Examensarbetet kommer att gå parallellt med en allmän satsning inom svensk stålindustri tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning som går under namnet Centre of Computational Thermodynamics. För deltagande företag se nedan.

Mål
Att experimentellt bestämma tvåfasområdet ferrit + austenit i systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni och jämföra med beräkningar.

Tillvägagångssätt
Tillsammans med handledare kommer du att designa ett antal intressanta legeringar. Legeringarna ska sedan tillverkas, värmebehandlas och slutligen analyseras. Kompletterande försök kan komma att behövas för att fastställa intressanta nyckelpunkter.

Eftersom detta projekt är en gemensam satsning för IM i Stockholm och Sandvik Materials Technology i Sandviken kommer du att få möjlighet att följa forsknings- och utvecklingsarbete både i industrin och på ett institut.

Deltagande företag
Sandvik Materials Technology

Centre of Computational Thermodynamics
Ett nystartat långsiktigt projekt för att utveckla och praktiskt använda termodynamiska beräkningar. Arbetet sker parallellt på institutionen för Materialvetenskap på KTH och Institutet för Metallforskning AB. Finansiärer är Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) tillsammans med följande företag: Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials, Seco Tools, SSAB Tunnplåt, SSAB Oxelösund, Uddeholm Tooling, Höganäs, Ovako Steel, AvestaPolarit, Sandvik Materials Technology, Åkers International, Erasteel Kloster samt TCSAB.

Kontaktperson vid IM: Alexandra Kusoffsky
Tel. 08 ¿ 440 48 61
Email: [email protected]
Avd: 5 Rostfria stål och gjutningsteknik
Grupp: 54 Termodynamiska beräkningar

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.