Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-20

Kartläggning av brott i Örebro

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun satsar på utökat samarbete med univesitetet. Kommunens programkansliet Tillväxt och utveckling satsar på kunskapsöversikter inom olika ämnesområden. När det gäller ungdomsfrågor behövs det undersökning av brottslighet, närmare bestämt ungdomar från 15 år som är dömda till vård inom socialtjänsten och upphört med kriminalitet. Vad har gjort att de slutat? Syftet är att få underlag för att bedöma vilka insatser som är framgångsrika.

Olika frågeställningar:
- Hur ser brottsligheten ut: vilken typ av brott ökar/minskar?
- Varför sjunker brottsligheten i vissa områden? Finns det samband med insatser av olika karaktär?
- Andelen rån har ökat i centrala Örebro:
- Vilka konsekvenser har detta fått för näringsidkare?
- Vilka lösningar efterfrågas/är önskvärda/effektiva?
Syftet är att få underlag för att utveckla/förorda lämpliga brottsförebyggande insatser.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.