Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-26

Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Med CityAkademin i Örebro vill kommunen, universitetet och folkbildningen ta ett gemensamt grepp över strukturen för vuxnas lärande. På CityAkademin ser vi lärandet som en aktiv process som syftar till att ta till vara de studerandes erfarenheter. I flexibelt lärande och distansutbildning tillämpar och fördjupar de studerande sina kunskaper samt utvecklar kreativitet och aktivt kunskapssökande. Deltagarna tar ansvar för sitt eget lärande och skall därför också ha inflytande över studieuppläggning, arbetssätt och arbetsformer.

Examensarbeten vi vill få utförda ska vara inom dessa områden:

- IT och demokrati utifrån medborgarperspektiv

- Utveckling av vuxnas lärande kopplat till infrastrukturen: hur ska vi underlätta för den enskilde att få överblick över olika alternativa möjlihgeter till lärande?

- Skriv - Läs - Lär. Grundläggande för vår verksamhet är allas rätt till utbildning och delaktighet i samhället. Vi vill, genom kompensatoriska åtgärder eller på annat sätt tillrättalagd studiesituation, visa att alla kan delta i någon form av utbildning.
På grund av den ofta negativa självbilden, hos personer med läs- och skrivsvårigheter, är det extra viktigt med bemötandet.

Mer information om CityAkademin hittar du på www.orebro.se/cityakademin

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.