Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-11

Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun satsar på forskning och utveckling inom området Medborgarservice och information. Vi utvecklar formerna för medborgardialogen och vill undersöka dessa områden:
- kunskapsöversikt och teoretiska resonemang kring medborgarkontor
- vilka är framgångsfaktorerna, vilka är fällorna
- har etablering av medobrgarkontoret inneburit att enskilda medborgare kommit in tidigare i den fysiska planprocessen, vilka kommuner har faktiskt lyckats engagera medborgarna
- vilka övervägande ligger bakom olika modeller och utformning på medborgarkontoren i kommunerna
- demokratins och politikens redskap och villkor
- medborgarundersökningar - förväntningar på medborgarkontoret, dess behov
- effekter av att tillhandahålla respektive inte tillhandahålla fri tolkservice vid besök på medborgarkontoret

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.