Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-05

Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Aluminium Scandinavia är en specialtidning för konstruktörer, designers, inköpare och andra beslutsfattare inom nordisk industri. Tidningen kommer ut med 6 nummer om året och skriver om aluminium och andra lättmetaller.

Upplagan är 4000 ex. Tidningen startades 1984 och finansieras främst genom annonser och prenumerationer.

Vad vill vi ha gjort?
Ta fram en genomtänkt läsvärdesundersökning. Kontakta kunder (telefon, personliga möten, e-mail) och företag inom branschen. Avsluta undersökningen med ett förslag på hur tidningen ska gå vidare.

Varför vill vi genomföra en läsvärdesundersökning?
Målet med en läsvärdesundersökning är en ökad marknadsandel både vad gäller prenumerationer och annonser i de nordiska länderna.

Vad ska arbetet leda till?
Det kan leda till att tidningen förändrar sitt redaktinella innehåll. Kommunicerar med läsare och kunder på ett nytt sätt. Det kan också leda till att vi blandar information i fler media en tidningar, t ex. nyhets/kundbrev, hemsida, mässor och konferenser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.