Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Förändring på ett stadsbibliotek

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stadsbiblioteket i Örebro erbjuder många olika tjänster och fyller många funktioner. Vi utvecklar vår verksamhet och är intresserade av att fokusera på vissa delar.

Det finns flera områden där förändringsprocessen pågår och vi behöver få belysta några av dessa områden:
1 Skolbibliotekscentralen - stöd eller hinder för skolbibliotekens utveckling?
2 Hur blir läs- och skrivstugan på Stadsbiblioteket ett stöd till personer med funktionshinder?
3 Har bibliotekens arbete med bokprat påverkat barns läsande?
4 Hur använder bibliotekens besökare sitt bibliotek?
5 Hur använder invandrarkvinnor biblioteken?
6 På vilket sät kan biblioteken bli en viktig del i områdesutvecklingen?
7 Hur används bibliotekets webbsidor?
8 Samverkan bibliotek - cityakademin. Vad finns det för hinder och möjligheter?
9 Hur arbetar biblioteken med barns språkutveckling. Behövs förändringar? Om ja - vilka?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.