Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-25

Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kristinehamns kommun invigde Framtidsrummet 27 april 2002. Framtidsrummet är en plats för möten och samtal där Kristinehamns invånare kan föra dialog med beslutsfattarna. Här har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på skisser och modeller som finns utställda i rummet. Man kan även lämna egna förslag på hur Kristinehamn kan utvecklas. Allt ¿tyckande¿ sammanställs och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är i första hand visioner som diskuteras i rummet.

Framtidsrummet startade som en del i projekt Leva i Kristinehamn. Projektet har som mål att tydligare lyfta fram Kristinehamns kvaliteter som KULTURstad, BOstad och MILJÖstad. Syftet är att utveckla Kristinehamn i positiv riktning genom att ta tillvara människors kreativitet och framtidstro. Levaprojektet avslutas 31 augusti 2003 men kommunstyrelsen har beslutat att Framtidsrummets verksamhet skall fortsätta i första hand till och med 31 december 2004.

Idéen med Framtidsrummet har mottagits väl av både allmänhet och politiker och vi har haft ett flertal studiebesök från andra kommuner. Vi vill ta reda på om det här sättet att presenter och kommunicera visioner och idéer är ¿utvecklingsbart¿ samt ta reda på vilket behov finns

Vi vill utvärdera vilken betydelse Framtidsrummet har när det gäller att utveckla den demokratiska processen - dialogen mellan allmänheten och beslutsfattarna i kommunen - och vem använder rummet?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.