Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-29

Utvädering av projekt Lokomotiv (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet i dess helthet går ut på att utbilda chefer eller ledare, vilka står till arbetsmarknadens förfogande, till konkurranskraftiga utveckling- och utbildningskonsulter. Tanken är att efter avslutad kurs skall deltagarna tillbaka till arbetetsmarknaden med sin tidigare erfarenhet och kompetens samt med sin nya kunskap.
Det är 14 personer som deltar i projektet och tiden projektet pågår är 40 veckor. Projektet lider mot sitt slut i januari.

Frågor som vi ställer oss är?

Är detta rätt sätt att slussa ut dessa chefer/ledare som står till arbetsmarknadens förfogande?
Arbetar vi med rätt metoder för att nå målen?
Detta är ett pilotprojekt, kommer vi att nå det övergripande målen med utgångspunkt av projektplanen?

Naturligtvis finns det mycket mer att ta på. Hör av dig till Leif Höglund så får du veta ännu mer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.