Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-06

Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljöbron är en ideell organisation som bl.a förmedlar examensarbeten mellan studenter och företag rörande miljö i Västra Götalandsregionen.

Examensarbetet hos Product Stewardship & Sustainability gruppen, en intern miljökonsultgrupp, innebär en utredning av vilka miljökostnader som uppstår längs en produkts livscykelkedja, nu och i framtiden, inom företagen. Eventuellt kan en jämförelse mellan två olika produkter göras. Samarbete med ESA (Miljösystemanalys) på Chalmers ingår i arbetet. Utredningen är en del av ett EU projekt som heter DANTES; http://www.DANTES.info

Kunskap om LCA (Life Cycle Assessment) är önskvärt. Goda kunskaper i engelska är ett måste då all skriftlig kommunikation kommer att ske på engelska. Det behövs en eller två studenter som tillsammans har en både ekonomisk och ingenjörsmässig syn på företag och samhället. Företagsledningen kommer att vara direkt inblandad i projektet så det råder strikta krav på deadlines och uppföljningsmöten.

Examensarbetet ska starta under hösten 2003.

För mer information och intresseanmälan kontakta [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.