Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-04

Image reconstruction for optimization of radiation therapy

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radiation therapy in combination with surgery is by far the most common treatment for cancer. A novel detector for optimization of radiation therapy has been invented and a first prototype exist.

The work will be focused on reconstruction and optimization of the images from the novel detector. The goal is to reconstruct the first images and optimize the image quality and reconstruction time.

The project is a joint venture between Karolinska Institutet (KI) and Kungl Tekniska Högskolan (KTH). The work will take place at KTH, a shorter period at CERN, Geneva may be required.

We require experience in programming, in particular it is a plus if you have experience in C++, MATLAB or LabView.

If you find this of interest please submit a short CV and betygsutdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.