Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Marknaden för digital-TV-boxar mognar och utgör ett första steg mot allt mer avancerade set-top-boxar. Aktörerna utgörs av stora internationella koncerner till mindre nationella företag. Examensarbetet syftar till att undersöka hur en virtuell organisation kan säkerställa produktion, upphandling och transport av set-top-boxar. Examensarbete ska svara på frågorna:

¿ Vilken utformning av flödet upphandling, produktion och transport genererar mest värde?
¿ Ska valet av producent och transport ske på orderbasis eller ska mer långsiktiga relationer knytas?
¿ Hur säkerställs kvalitet och garantier när tillverkning och transport är utkontrakterade?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande tillverkare av set-top-boxar och konsumentelektronik. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation av en effektiv modell/metod för upphandling och val av producent och transportör samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 29. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.