Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Ett mindre högteknologiskt företag som lanserar en produkt som snabbt blir mycket efterfrågad ställs inför problem både ekonomiskt och organisatoriskt. Examensarbetet syftar till att ta fram en ekonomistyrningsmodell som stödjer en mycket snabb expansion (omsättning, medarbetare) med minimala resurser. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Hur implementeras en ekonomistyrningsmodell i virtuell projektorganisation på ett snabbt och effektivt sätt?
¿ Hur komponeras ett system för ekonomistyrning för att stödja snabb expansion med minimala resurser (handling, resultat, personal, kultur etc.)?
¿ Hur utformas systemet för att vara flexibelt och anpassas till organisationens utveckling?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande modeller/system för ekonomistyrning och om det är möjligt föreslå nya alternativa modeller. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation av en effektiv modell/system samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 27. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.