Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Marknaden för digital-TV-boxar mognar och utgör ett första steg mot allt mer avancerade set-top-boxar. Aktörerna utgörs av stora internationella koncerner till mindre nationella företag och kanalerna för marknadsföring och distribution är otaliga. Examensarbetet syftar till att undersöka hur en för konsumenterna ännu okänd tillverkare av avancerade set-top-boxar ska utforma sin marknadsföring och distribution. Examensarbete ska svara på frågorna:

¿ Genererar ett eget varumärke eller ¿co-branding¿ mest värde?
¿ Vilka marknadsföringskanaler är effektivast i denna kontext?
¿ Hur distribueras set-top-box till kund på bästa sätt?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande marknadsförings- och distributionsmodeller inom konsumentelektronikbranschen och om det är möjligt föreslå nya alternativa modeller. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation av en effektiv marknadsförings- och distributionsmodell samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 24. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.