Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Zappa med mobilen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Utvecklingen av mobiltelefoner sker i ett högt tempo och användningsområdet är idag långt mycket större än telefonsamtal. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna att använda mobiltelefonen som fjärrkontroll till en set-top-box. Bakomliggande faktorer som talar för detta, och gör detta område är intressant just nu är att:

¿ Prestandan i mobiltelefonerna blir allt bättre
¿ Möjligheten att via Bluetooth, IR eller WLAN kunna kommunicera med andra enheter
¿ Det faktum att Bluetooth, IR och WLAN fått en allt större penetration
¿ Möjligheten att installera tredje parts mjukvara på mobiltelefoner

Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Finns det något behov och efterfrågan av en sådan funktion?
¿ Vilka är de tekniska begränsningarna (modell av mobiltelefon, räckvidd, gränssnitt etc.)
¿ Vilka fördelar respektive nackdelar besitter en mobiltelefon gentemot en traditionell fjärrkontroll i detta sammanhang?
¿ Hur kan en sådan funktion realiseras för att vara plattformsoberoende?

Examensarbetet innefattar en studie av funktionens marknadspotential och utveckling av en fungerande prototyp. Dessutom innefattar examensarbetet en plan/strategi för implementering av en sådan funktion i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne/titel med referensnummer 13. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne/titel med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.