Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Autentifiering (transparent tjänsteanvändning)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Autentifiering baseras generellt på identifiering av antingen något användaren vet, har eller är. Exempelvis så är det vanligt att ett programkort identifierar set-top-boxen i ett system för villkorad tillgång (Conditional Access System) och autentifieringen baseras sålunda på något användaren har.

För att kunna nyttja tjänster via en set-top-box på ett transparent sätt (dvs. en valfri set-top-box som tillhör tjänstesystemet) så ställs stora krav på säkerhet och inte minst autentifiering. Examensarbetet syftar till att undersöka hur man med hjälp av en mobiltelefon och dess tillhörande funktioner (SMS, Bluetooth etc.) kan skapa nya och säkrare metoder för autentifiering och i förlängningen även betalning. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Vilka existerande metoder för autentifiering kan tillämpas på kombinationen mobiltelefon och set-top-box?
¿ Vilka nya möjligheter skapas genom användning av mobiltelefonen för att autentifiera användare av tjänster som levereras via set-top-box?
¿ Vilka nya betalningslösningar öppnas av en sådan kombination?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande metoder för autentifiering och om det är möjligt föreslå nya alternativa metoder/modeller. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation och prototyputveckling av en effektiv autentifieringsmetod samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 8. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.