Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Ett mindre högteknologiskt företag som lanserar en produkt som snabbt blir mycket efterfrågad ställs inför problem både ekonomiskt och organisatoriskt. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna för en mycket snabb expansion (omsättning, medarbetare) med minimala resurser. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Hur rekryteras engagerade och drivna medarbetare om ersättning betalas retroaktivt och beror på arbetets utfall?
¿ Hur byggs en organisation upp i den interaktiva affärssektorn för att med minsta möjliga resurser hantera en tillväxt från praktiskt taget noll till en miljardomsättning inom en kort tidsperiod?
¿ Vilka utmaningar/fallgropar ställs en snabbt växande organisation inför i dagsläget och hur klarar/undviker man dem?
¿ Hur säkerställer företaget kapital och tekniskt försprång?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande organisationsmodeller och om det är möjligt föreslå nya alternativa modeller. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation av en effektiv organisationsmodell samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 7. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.