Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Home spot roaming

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna för roaming mellan hot spots i bostadsmiljö. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ En tjänsteanvändare vill inte vara begränsad till sin ¿egen¿ hot spot utan ha tillgång till tjänsterna oavsett hot spot. Hur löses detta på ett säkert och effektivt sätt?
¿ En tjänsteanvändare kan dessutom vara mobil och rör sig mellan olika hot spots. Hur utformas en säker och sömlös roaming?
¿ Hur kan tillgängligheten förlängas utanför räckvidden för de trådlösa kommunikationsteknologier som hot spots utnyttjar?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande lösningar för hot spots och roaming och om det är möjligt föreslå nya alternativa lösningar. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation och prototyputveckling av en effektiv och säker lösning samt en plan/strategi för utveckling och implementering av en sådan i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 5. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.