Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Soft Conditional Access

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Idag existerar flera parallella system för villkorad tillgång, s.k. Conditional Access System (CAS), inom betal-TV-industrin. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna för ¿mjuk¿ villkorad tillgång, s.k. soft Conditional Access (CA), i den interaktiva världen. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ En tjänsteanvändare vill ha möjlighet att komma åt valfria tjänster och innehåll från valfritt CAS. Hur kan en effektiv teknisk lösning utformas för att erbjuda en säker och effektiv betalningslösning och distribution av önskad tjänst/innehåll?

Examensarbetet innefattar en studie av de tekniska förutsättningarna och befintliga tekniska lösningar och om det är möjligt föreslå alternativa nya tekniska lösningar samt utvärdera deras affärsmässiga möjligheter. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även framställning av en plan/strategi för utveckling och marknadsföring av ett ¿soft CA¿ samt utveckling av en prototyp.


Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 2. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.