Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-22

Utvärdering av skolplanen i Eda kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eda kommun har en skolplan som gäller 2001-2003 vilket innebär att det är dax att utvärdera och samtidigt göra ett nytt måldokument inför 2004. Skolplanen omfattar förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, musikskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vi behöver hjälp med:
* Utvärdering av prioriterade områden och mål/åtgärder i skolplanen
* Utifrån resultatet av utvärderingen och efter benchmarking med andra kommuner vill vi ha förslag på modeller och innehåll i ett nytt måldokument
* Kommunikation om resultaten med beställare och intressenter  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.