Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-08

Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MÅLSÄTTNING
Vidareutveckla en analytisk modell för bedömning av residualbärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion att användas vid livslängdsbedömning för sprutbetongkonstruktioner. Verifieras och exemplifieras även med numerisk modellering.

BAKGRUND
Frågeställningen kring hur aktiv stålfiberkorrosion inverkar på lång sikt är avgörande vid bedömning av återstående livslängd på en tunnelförstärkning eller en betongreparation med stålfiberarmerad sprutbetong. Efter ett par års forskning har det visat sig att stålfiberkorrosion i sprickor är ett faktum under vissa betingelser. Det är därför nödvändigt att också studera vilken betydelse och vid vilka sprickvidder som bärförmågan börjar sänkas och hur detta utvecklas.

ARBETET
Arbetet består i att vidareutveckla den förenklade bärförmågemodell som finns presenterad i Nordström (2000). I denna tas endast hänsyn till vidhäftning mellan fiber och betong som huvudsakligen har betydelse initiellt innan fibrer börjar dras ur betongen. Senare har friktion mellan fiber och betong, friktion vid vinkeländringar hos fiber och mekanisk förankring p.g.a. kvarstående krokighet hos fiber större betydelse.

Tester/tillägg av olika mekanismer samtidigt som förlust av fiberdiameter introduceras provas analytiskt i syfte att modellera bärförmågan. En jämförelse görs med numerisk modellering.

Till bärförmågemodellen kopplas sedan nedbrytningshastigheter från pågående fältförsök och accelererade försök för att beskriva inverkan på lång sikt och för att kunna bedöma livslängden.

REFERENSER
Nordström, E. (2000), Steel fibre corrosion in cracked concrete ¿ Durability of sprayed concrete. Lic.avhandling, Luleå Tekniska Universitet, 2000:47

LÄMPLIG BAKGRUND
Civilingenjör Väg- & vattenbyggnad, 180p.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.