Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Numerisk implementering av kollapsförlopp vid riktad sprängverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid institutionen för Framdrivning och stridsdelar, avdelningen för Vapen och skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), bedrivs forskning om stridsdelsfysik, bl.a. riktad sprängverkan. Denna typ av stridsdel består av en ihålig metallkon omgiven av sprängämnen som vid initiering gör att metallkonen kollapsar och bildar en metallstråle med hög hastighet och rörelsemängd.

Examensarbetet innebär att utveckla och implementera en endimensionell modell för detta förlopp.

¿ Litteraturstudie
¿ Implementering i lämpligt programspråk
¿ Avrapportering

Lämplig utbildningsprofil är CivIng-studerande vid Teknisk Fysik eller motsvarande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.