Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Materialplanering för krockskador

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bombardier Transportations Västeråsfabrik har under det senaste året ställts om från nyproduktion till service och underhåll av järnvägsfordon. En viktig gren inom detta område är reparationer av krockskadade fordon. Denna typ av arbete kännetecknas av korta planeringshorisonter och korta leveranstider, då kunden naturligtvis önskar ha sina fordon i trafik så snabbt som möjligt igen. Detta ställer stora krav på beredskap och flexibilitet med avseende på resurser och material.

Examensarbetet ska fokusera på hur vi kan minska ledtiden på krockskador med hjälp av bättre materialplanering. Idag saknar vi ett verktyg som stödjer detta varför examensarbetet ska resultera i en beslutsmodell för att bestämma vilket material vi bör lagerhålla med hänsyn till kostnader och intäkter, allt i relation till vunnen ledtid/genomloppstid.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.