Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-29

Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskningsprojektet rör modellerings studier G-protein-kopplade receptorer (GPCR) som utgör måltavla för ungefär 40% av dagens läkemedel. Du kommer att lära dig 3D modellering, struktur analys och tolkning av mutagenes och annan biologisk data som kan användas för stöd för att bygga upp en idé kring hur bindingsfickan i receptorerna är ser ut. Syftet är bl.a. att karakterisera de olika GPCR familjer som finns i det humana genomet. Även tar vi vara på sekvenser i andra nya genom och identifiera viktiga strukturelement i primärsekvernserna och ge idéer och support till farmakologiska studier. Resultaten är speciellt viktiga för design av molekyler som binder till receptorerna som kan bli nya läkemedel. Du kommer att interagerar med flera bioinformatik-studenter som analyserar primär sekvenser för nya receptorer. Projekten är interaktiva med den våta farmakogiska verksamheten med syfte att ge dig en tvärvetenskaplig helhetsbild. Projektet förutsätter en datorvana och intresse. De flesta studenter som vi har handlett har blivit medförfattare på en eller flera vetenskapliga publikationer, vilket är en utmärkt meritering inför eventuell fortsatt forskning eller industriarbete. Vi har även goda resurser för att ge studenter sommarstipendium som kan gärna knytas till examensarbetet. Vi ger gärna referenser till våra tidigare examensarbetare och uppmuntrar Er att ta kontakt med dem. Helgi Schiöth, Institutionen för Neurovetenskap, farmakologi, BMC, korridor B3, plan 2, tel 4714160. e-mail: [email protected] Övriga handledare: Robert Fredriksson, Malin Lagerström, David Gloriam och Pär Höglund.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.