Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-22

Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete vid SCA Packaging Sweden AB div. Mariestad

Historik

· 1972 Skarwell som fanns i Göteborg byggde om fabriken i Mariestad för wellpapptillverkning.
· 1974 Wellpapptillverkningen startades upp.
· 1984 Skarwell köptes upp av SCA som då hade fabriker i Järfälla och Värnamo.
· 1985 Div Mariestad.
· 1993 Stängdes Göteborgsfabriken och dess tillverkning delades upp på de återstående fabrikerna i Järfälla, Värnamo och Mariestad.
· 1996 Ökar SCA:s marknadsandelar i Sverige och Mariestadsfabriken startar upp ett ständigt nattskift.
· 2003 Byggdes en ny fabrik i Värnamo och viss produktion från Mariestad flyttas till Värnamo och nattskiftet i Mariestad läggs ned.

Affärside¿
Vår affärsidé är att utveckla, marknadsföra och tillverka förpackningar, huvudsakligen av wellpapp, i avsikt att rationalisera inpackning, hantering, transport och försäljning av produkter främst för svenskt näringsliv.Kvalitetspolicy
Vi ska leverera felfria och konkurrenskraftiga produkter och tjänster i tid till våra kunder. Produkterna och tjänsterna ska tillfredställa kundernas behov och uppfylla gjorda överenskommelser. Vi ska genom ständiga förbättringar av vår verksamhet alltid vara våra kunders första val.

Lokaler
· Total yta 42.000 m2
· Byggnader 22.000 m2
· Rullager 3.200 m2
· Produktions area inkl verkstäder. 13.400 m2
· Utlastning 5.400 m2
· Kontorsyta 1.000 m2

Anställda

· Kollektivanställda 110 st.
· Tjänstemän 50 st.
Tillverkning

SCA Packaging tillverkar förpackningar i wellpapp till industri och grossister. De största kunderna finns inom mjukpapper (Metsä Tissue och SCA Hygiene mm), grossist (SCA Packaging Förpackningsservice), reservdelar för bilindustrin (Volvo), matindustrin (Pååls och Dafgård mm) samt bryggerier (Spendrups och Ringnes).

Volym och produktion

Vår wellmaskin kommer under hösten att ha en produktionskapacitet av ~65 miljoner m2 per år. Denna volym är baserad på att halva vår wellmaskin byts ut under sommaren 2003.

Wellmaskinen producerar wellpappark som är direkt styrda till en specifik kund, i rätt storlek, kvalitet och antal. Dessa ark konverteras sedan i våra sju konverterings-maskiner till önskat utförande och format.

Produktionskapaciteten på konverteringsmaskinerna är ~75 miljoner m2 per år, alltså en överkapacitet i förhållande till wellmaskinen, vilket också finns ett behov av då beläggningen mellan maskinerna kan variera. Vissa maskiner kan vara fullbokade och andra endast vara belagda i ett skift vissa delar av året.

Efter wellmaskinen finns ett mellanlager för produkter i arbete. Detta består av ett helautomatiskt rullbanesystemet som levererar arken. Arken är staplade med varierande antal (220-550 st) och transporteras till konverteringsmaskinerna. Mellanlagret har en buffert på ~160.000 m2 wellpapp som motsvarar ~8-10 timmars produktion och försörjer fem av de sju konverteringsmaskiner. Övriga två konverteringsmaskiner har sitt mellanlager placerat på pall.

Efter produktion i konverteringsmaskinerna skall allt gods transporteras på rullbanor till bandstationer och sträckfilmare.

Projektbeskrivning

All intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. Denna kartläggning startar efter produktionen i wellmaskin, omfattar mellanlagring, flödet via konverteringsmaskinerna, och slutar vid packning och lagring. Projektet kan även innefatta beredning av order samt planering.

Logistiken är ganska komplex då det finns många variabler såsom; wellmaskinens hastighet, konverteringsmaskinernas hastighet, orderstorlek, hur mycket var last innehåller, storleken på lasten, orderfördelning mellan maskinerna, störningar, haverier mm.


Välkommen med frågor till:

Jan-Erik Johansson
Tel:0501-67867
Mob: 070-328 55 49
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.