Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-20

Nytänk inom industribyggnation gh

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
PROBEKA AB är ett företag inom verkstadsindustrin med inriktning på skärande bearbetning i moderna CNCstyrda maskiner. Man arbetar med legotillverkning i små och stora serier samt utför även modell och prototyptillverkning med hjälp av modern CAD/CAM utrustning i 3D. PROBEKA AB samarbetar med Grimaldis Maskin AB. Företaget startades 1998, man är ISO certifierade.

Uppdrag:
Projektera ett nytt verkstadsbygge med högt miljötänkande, möjlighet till framtida expansion, eftersom PROBEKAS medarbetare har skiftes-arbete och företaget värdesätter deras höga yrkesskicklighet, bör uppdraget ta stor hänsyn till personalperspektivet i de nya planerna.

Framtida mätutrustning, mätteknik samt kostnadskalkyl? Planering av nya maskiner kan ingå i uppdraget.

Kunskaper inom arkitektur, Anläggningsteknik och Industriellt miljövetande krävs, en fördel är att ha insikt inom metallmateriallära, svarvning, fräsning och bearbetning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.