Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-10

Genus/könsroller i lärarutbildning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet ¿Fler män till läraryrket¿ syftar till att hitta nya vägar för att rekrytera fler män till lärarutbildningen. Preparandåret är ett försök att bryta könsmönster inom läraryrket och öka jämställdheten på arbetsmarknaden, framförallt inom förskolan/skolan. http://www.liu.se/uv/aktuellt/preparandaret.html

Inom projektet efterfrågas nu någon/några studenter som kan undersöka genus/könsroller, framförallt i lärarutbildningen. Exempel på frågeställningar kan då vara:
- Hur många män/kvinnor läser på olika inriktningar och till olika åldrar på barnen? Vad har påverkat dem i deras val? Vad beror skillnaden mellan andelen kvinnor/män på?
- Tillbakablickar både något decennium eller tidigare. Hur har andelen män/kvinnor förändrats över tid? Vilka förklaringar till dessa skillnader kan finnas?
- Vad har lärarstudenter för framtidsversioner vad det gäller jämställdheten bland lärarpersonalen?

Studierna kan vara både kvalitativa och kvantitativa eller i kombination. Viss ersättning kan komma att utgå. För hela uppsatsen kommer du att ha kontakt med projektledare, Marita Rydén. Ta gärna kontakt för att diskutera vidare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.