Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-11

Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elof Hansson AB är ett internationellt handelshus med huvudkontor i Göteborg som är verksamt inom skogs-, industri- och konsumentprodukter.
På huvudkontoret jobbar ca 155 st.
För mer information om Elof Hansson, gå in på
http://www.elof-hansson.se.

Uppgift:
Examensarbetet kommer att gå ut på att göra en utredning och ta fram en mall för hur en funktions-/befattningsbeskrivning ska utformas och formuleras så att personalen på ett enkelt sätt vet vilka arbetsuppgifter och befogenheter som åligger varje anställd samt att ansvarsområden definieras på ett tydligt sätt.

Dessutom ingår det i uppgiften att ta fram funktions-/befattningsbeskrivningar för de anställda på huvudkontoret.

I examensarbetet kan det även ingå framtagning av organisationsscheman och lönejämförelseplan baserade på framtagna funktionsbeskrivningar.

Lämpligt för student som läser personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.